Dá se změnit?

13.3.2011

Dá se změnit?Jaká (jaký) jsi za svobodna, taková (takový) budeš v manželství. Jen to kladné v tvém životě bude kladnější a to záporné výrazněji negativní. (Josh McDowell)

Před svatbou slýcháme od okouzleného ženicha či nadšené nevěsty: „On (ona) je jako já.“ V pozadí je radost ze vzájemného porozumění, z toho, že se chápeme. Mladá moderní generace to vyjadřuje slovy: „My se máme rádi, protože oba máme stejnou krevní skupinu.“ Je to krásné, ale skutečnost je složitější. Vzdor všem dobrým úmyslům nelze opomenout, že každý z nás je jiný. Někdy trochu jiný, jindy však až podivně, nepochopitelně odlišný. A to je dobré. Život – i život manželský – by byl v uniformitě příliš jednotvárný.

To, co mají dva lidé společné, v čem jsou zajedno, se obvykle týká cílů – toho, kam hodlají v životě zamířit. Pokud se v tom shodnou, je to ohromný dar. Psychologové dokonce tvrdí, že právě to je tím nejdůležitějším předpokladem dobrého manželství.

Otázka „Proč jsi taková (takový)?“ není v mnohých manželstvích neobvyklá. Někdy ji vyslovíme nahlas, jindy si to říkáme jen potichu pro sebe. Proč? Proč nejsi jako já? Dotaz „Proč mi to děláš, že jsi taková (takový)?“ může někdy vyvolat podezření, že „Ty mi to děláš schválně“. Někdy to skutečně záměr může být, ale často to „chtěně“ není. Proč? Je prostě jiná (jiný) než já.

Tady se rodí úmysly, které zničily již mnohá manželství, a to tehdy, snaží-li se partner změnit druhého podle vlastního obrazu, představy či přání. Mnohokrát jsem slyšel naříkat ženu: „On je tvrďas, pořád všechno dělá podle svého a nedá si říct.“ Vyslechl jsem i nářek muže: „Kdo to s ní má vydržet, musí to být podle ní a nic s ní nehne.“ Obvykle pak následuje výčet všeho možného, co on či ona zkoušeli, aby ji či jeho změnili. Výsledek byl obvykle stejný: nezměnilo se nic. Proč?

Jedna z životních moudrostí zní: „Změnit můžeš jen sám (sama) sebe. Druhého člověka nezměníš.“ Kus pravdy na tom je. C. P. Boise říká: „Velká láska znamená milovat člověka takového, jaký je.“ Moje manželka Marta to vyjadřuje po svém: „Co nevyhladíš, nevytlučeš.“ A ví, o čem mluví. Nemá to se mnou lehké. Jsem dost jiný než ona.

 

kniha: O šťastném manželství s Jaro Křivohlavým
autor: Jaro Křivohlavý
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-10875-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému