... tudíž nákup knížky s touto stovkou úvah není zrovna tím nejlepším nápadem?

20.6.2011

... tudíž nákup knížky s touto stovkou úvah není zrovna tím nejlepším nápadem?Proč bychom si však měli koupit a hlavně přečíst právě tuto knížku? Protože otec Raniero Cantalamessa, jehož prostý a uchvacující způsob kázání si již získal veliké množství příznivců, dokáže nabídnout krátké úvahy, které nejsou odtržené od života a které zároveň ponechávají prostor pro tajemství, pro půvab nového, opravdovějšího, a tudíž krásnějšího života.

Stručnost a výstižnost těchto meditací udržuje pozornost u textu a umožňuje, abychom rozjímali o věcech každodenního života (práce, rodina, přátelé, politika, radost a bolest...). Tyto texty tak opět dokazují známou skutečnost, že evangelium je v úzkém sepětí s životem každého člověka. Toto sepětí překonává horizont lidského chápání všude tam, kde odpovědi na jisté palčivé otázky získávají rysy tajemství.

Existují lidské potřeby, například hlad či žízeň, jejichž uspokojení můžeme zachytit našimi pěti smysly; jiná lidská přání takto konkrétní nejsou, ale to neznamená, že bychom je měli podceňovat či přehlížet. Jde o touhu po štěstí, spravedlnosti, kráse, pravdě či po naplnění vlastního života. Právě tyto nemateriální touhy lze podle otce Cantalamessy zcela naplnit tady a teď díky události, která se odehrála před dvěma tisíci lety a která se od té doby obnovuje každý den v lidské zkušenosti, jejímž počátkem bylo setkání Ježíše s jeho prvními učedníky. Bůh se stal člověkem, zakusil každodenní život (rodina, práce, množství přátel, radost, bolest, soucit...) a ukázal nám cestu, kterou máme jít, aby mělo smysl opravdu žít život.

Nechť tedy četba těchto krátkých meditací poslouží každému k tomu, aby se dokázal podívat na svůj hektický život novýma očima a aby v sobě probudil vůli naplnit všechny touhy, které jsou v jeho srdci. Třeba se to podaří díky přátelství s někým, pro něhož je zkušenost cesty, pravdy a života zkušeností života s osobou, jejíž tvář a jméno nelze zapomenout.

 

kniha: Biblické inspirace
autor: Raniero Cantalamessa
vydalo: Karmelitánské nakladatelství
Titulek a redakční úpravy: redakce webu kna.cz
-101627-

Sekce: čtenářský koutek   |   Tisk   |   Poslat článek známému